SKORSTENSFEJERLAUGET AF 11. FEBRUAR 1778

Reglementer

SBI Anvisning 258 | Bygningsreglement 2015

Skorstensfejeren skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen når han bliver opmærksom på fejl og mangler der bevirker særlig brandfare, samt ulovlige forhold i henhold til bygningsreglementerne.