SKORSTENSFEJERLAUGET AF 11. FEBRUAR 1778

Links

Skorstensfejerlauget har ofte kontakt til myndigheder, organisationer og relaterede firmaer. Her på siden har vi samlet webadresser på dem som kan have almen interesse.

Myndigheder

Erhvervs- og Boligstyrelsen http://www.ebst.dk
Miljø- og Energiministeriet http://www.mem.dk
Go´ Energi http://www.goenergi.dk/enok
Arbejdstilsynet http://www.arbejdstilsynet.dk
Det offentlige, Stat, amt, kommune http://www.detOffentlige.dk

Institutioner, Organisationer m.m.

Byggecentrum http://www.byggecentrum.dk
Chimneylab, Testlaboratorium for skorstene http://www.chimneylab.dk
Teknologisk Institut, Jylland http://www.teknologisk.dk
OR-sekretariatet http://www.or.dk
Måleteknisk Laboratorium http://www.mtl.dk
FOFA http://www.fofa.dk
Dansk Brandteknisk Institut http://www.brandteknisk-institut.dk
Retsinformation http://www.retsinformation.dk
Danmarks Tekniske Universitet DTU http://www.dtu.dk
Danmarks Statestik http://www.dst.dk
Statens Information http://www.si.dk
SKAFOR http://www.forsikringenshus.dk
Danmarks Gasmateriel Prøvning DGP http://www.dgp.dk
Byggeteknisk Erfaringsformidling http://www.byg-erfa.dk
Dansk Standard DS http://www.ds.dk
EnergiOplysningen http://www.energioplysningen.dk
Statens Byggeforsknings Institut SBI "http://www.sbi.dk
Kommunernes Landsforening KL http://www.kl.dk
ETA-Danmark MK-godkendelser http://www.etadanmark.dk

Firmaer, skorstene, brændeovne, biobrændselsanlæg kedler o.a.

Isokern http://www.isokern.dk
Baxi Kedler A/S http://www.baxi.dk
Passat Energi A/S http://www.passat.dk
REKA A/S http://www.reka.com
Primdahl & Haugesen I/S http://www.ph-stoker.dk
Dan Trin A/S http://www.dantrim.dk
Power Matic http://www.powermaticstoker.dk
Skorstensfejerværktøj, Oksbøl http://www.sfv.dk
Exodraft a/s - røgsugere http://www.exodraft.dk
Effektiv brug af brændeovne http://www.xl-byg.dk/effektiv/

Skorstensfejermestre

Se under siden "Medlemsliste"

Øvrige

Tysklands skorstensfejer innung http://www.schornsteinfeger-ziv.de
The Chimney Sweeps of the World (USA) http://www.chimneysweeps.com
Sveriges skorstensfejermester forening http://www.skorstensfejare.se
Skorstensfejerne i Malmø http://www.sotarna.malmo.se
b og a pension http://www.pension.dk
Blik og rør (svendenes fagforbund) http://www.blikroer.dk
Om brænde, træ, træpiller, skovbrug mm. http://www.interforst.dk